Penyediaan makanan rmt


Penyediaan makanan rmt


Embed Perjanjian Penyediaan Makanan Rancangan Makanan Tambahan. Ini makanzn blog peribadi. Kebanyakan gambar diambil daripada Google dan juga sumber-sumber lain yang makanwn. MANFAAT PROGRAM RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT)Seperti yang telah diketahui secara umumnya, Kementerian Pelajaran Malaysia telah melaksanakan pelbagai usaha untuk membantu rakyat Malaysia.

Pelbagai usaha telah dilaksanakan bagi tujuan memartabatkan sektor pendidikan negara. Salah satu usaha yang dapat diperhatikan ialah melancarkan Program Rancangan MakananProgram ini bertujuan untuk penyediaan makanan rmt meningkatkan taraf pemakanan murid yang terlibat supaya golongan ini dapat memberi tumpuan sepenuhnya dalam usaha penyediaan makanan rmt dan pembelajaran di sekolah. Program ini diharap dapat memastikan pertumbuhan fizikal, kesihatan mental dan kesihatan umum mamanan sekolah bertambah baik selain membantu murid mendapat makanan penyedian seimbang.

Program ini telah dimulakan dalam tahun 197 sebagai sebahagian daripada Rancangan Amalan Makanan dan Pemakanan (AMP), kelolaan Jabatan Perdana Menteri (JPM). AMP merupakan satu program pembangunan masyarakat berteraskan usaha kesihatan, pertanian dan pendidikan. Pada peringkat awal pelaksanaan tumpuan telah diberi kepada murid sekolah rendah dan kawasan luar Bandar. Mulai awal 1980an, apabila Kementerian Pelajaran Malaysia mengambil alih sepenuhnya pengurusan program, ia telah diperluaskan ke semua kawasan di seluruh negara.

RancanganKesihatan Sekolah bukanlah sesuatu yang baru dalam dunia pendidikan, malah iatelah dimulakan sejak dari tahun 197 lagi dengan objektif utamanya iaitu bagimelahirkan pelajar- pelajar dan masyarakat sekolah yang sihat dan produktif. KementerianKesihatan Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia telah mencadangkansupaya Rancangan Kesihatan Maksnan diberi nafas baru dengan mewujudkan ProgramBersepadu Sekolah Sihat (PBSS).

TujuanProgram Bersepadu Sekolah Sihat ( PBSS ) ini adalah untuk menyatupadukan danmenyelaras semua aktiviti yang berkaitan dengan kesihatan sekolah.
Penyediaan makanan rmt

Penyediaan makanan rmt

Penyediaan makanan rmtAdd a comment

Your e-mail will not be published. Required fields are marked *